FAQs.

ถาม : เครื่องไอศครีม Soft-serve มีกี่แบบ กี่ประเภท แยกเกรดกันอย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้วแบ่งเป็น 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก (1.7 kw.)และขนาดกลาง (2.4 kw.) เกรดของเครื่องแบ่งเป็น 2 เกรดคือ
เกรด A และเกรด C เครื่องเกรด C ที่ใช้ใบปั่นไอศครีมในกระบอกจะทำจากพลาสติกเป็นส่วนใหญ่และไม่มีศูนย์หน้าและศูนย์หลัง จับเป็นสาเหตุให้ใบปั่นและกระบอกเกิดการเสียดสี ซึ่งมีโอกาสที่จะมีเศษพลาสติกหลุดไปกับเนื้อไอศครีมได้คุณภาพของเนื้อ
ไอศครีมจะไม่แข็งจัดและค่อนข้างเหลวเนื้อเป็นทรายไม่มีความเหนียว เครื่องเกรด A ใบที่ปั่นไอศครีมในกระบอกจะเป็นใบทำจากสเตนเลส มีศุนย์หน้าและศุนย์หลังจับทำให้ใบและกระบอกไม่เสียดสีกัน ไม่มีสิ่งปลอมปนติดไปกับเนื้อไอศครีม ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ ซึ่งคุณภาพของเนื้อไอศครีมจะเหนียวนุ่มและเป็น Creamy ไม่เป็นทราย

ถาม : เครื่องที่นำเข้ามาจากประเทศอะไรบ้าง คุณสมบัติข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร

ปัจจุบันมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจากหลายที่แต่โดยมากจะมาจาก 2 แหล่งใหญ่คือ?ประเทศอเมริกา และประเทศจีนเป็นหลัก

เครื่องที่นำเข้าจาก USA จะมีราคาค่อนข้างสูงสามารถเห็นได้ตามในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เช่นตามร้าน FastFood?แบรนด์ดัง
เครื่องที่นำเข้าจากประเทศจีน ราคาจะถูกลงมาและเห็นได้ตามนอกห้างสรรพสินค้าชุมชนตลาดนัด