a

a

บทความเทคนิค

การทำไอศครีม Soft serve ให้มีเนื้อเนียนนุ่ม และมีรสชาต ดี รวมถึงลดปริมาณการใช้เนื้อไอศรีมน้อยลงเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการขาย สิ่งนั้นคือการทำ ไอศรีมให้อยู่ในสภาวะ OVER RUN

การ overrunคือระยะเวลาสำหรับการขยายตัวของไอศกรีมที่เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณอากาศที่รวมอยู่ในเนื้อไอศครีมในระหว่างการแช่แข็ง การ OVERRUN 50% หมายถึงการขยายตัวที่ 50% ของปริมาตร ยกตัวอย่างเช่น น้ำนมไอศครีม ขนาด 1 แกลลอน จะสามารถเพิ่มเนื้อไอศครีมได้ ถึง 50%  ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว กรณีเครื่องที่ไม่มีระบบ Air pump โดยใช้หลักการผสมตามหลัก Gravity  (แรงโน้มถ่วง) มักให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 35% ที่ OVERRUN  ส่วนระบบที่ใข้ Air Pump จะมีอัตราส่วน OVERRUN ถึง 50-60 % เลยทีเดียว ไว้คราวหน้าจะมาบอกวิธีทำนะครับ